FRA-lagen antogs av riksdagen

juni 18th, 2008 by Kristoffer Leave a reply »

Nu är det kört… big brother ser dig! Resultatet av kvällens röstning blev 143 mot 138 och från och med den 1:a januari 2009 träder lagen i kraft.Ett bakslag för den personliga integriteten!!!

Lite kort fakta om FRA-lagen

 • Försvarets radioanstalt (FRA) får rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik, det vill säga internet och telefonledningar.
 • Signalspaning får ske för att kartlägga ”yttre hot” mot landet.
 • Spaning i kabel får bara ske när trafiken går över Sveriges gräns.
 • Signalspaning sker efter inriktningsbeslut från regeringen.
 • Spaningen sker genom sökbegrepp, till exempel organisationsnamn eller kodord.
 • Sökning på personer får bara ske om det är av ”synnerlig vikt”.
 • En ny ”domstolsliknande” nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord.
 • Spaningen är automatiserad och tillstånd ges för högst sex månader i taget.
 • Regeringen ska senast i höst meddela närmare föreskrifter om tillämpning av tillståndsgivningen.
 • Regeringen ska tillsätta en kommitté som ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.
 • Kommittén ska utse ett integritetsombud som ska närvara vid tillståndsprövning.
 • Ett integritetsskyddsråd inrättas inom FRA.
 • Datainspektionen får i uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv.
 • Lagen träder i kraft 1 januari 2009.

Det ska också sägas att det går att dölja sin information på ett flertal sätt. När det gäller epost så finns det något som heter PGP, internettrafik VPN eller TOR, samtal går att lösa genom att hålla sig till skype (ringa genom datorn), sms kan krypteras genom ett par olika företag… men jag är osäker på vilka.
Läs mer om FRA-beslutet på följande sidor
aftonbladet.se
idg.se
svd.se
kristianstadsbladet.se

Advertisement

Kommentera