Lär dig PHP 2 – if, else, while och foreach

augusti 3rd, 2010 by Kristoffer Leave a reply »

PHPI programmering hittar vi alltid if-, else-, while- eller foreach-satser. Med hjälp av dessa kan vi kontrollera om ett eller flera värden är sanna eller falska, skriva ut allt ur en array, skriva ut något x antal gånger och mycket mycket mer. Det är tack vare dessa vi kan programmera som vi gör idag. I detta avsnittet kommer jag gå igenom if, else, while och foreach.

if

Med en if-sats kan vi göra så otroligt många roliga saker. Det är en av de viktigaste sakerna man måste lära sig när man programmerar. Ett exempel på hur en if-sats kan se ut finner ni nedan.

Exempel 9 – if

<?php
$tal1 = 10;
$tal2 = 10;
 
if ($tal1 == $tal2){
 
	echo "$tal1 och $tal2 är samma värden";
}
?>

I exemplet ovan kontrollerar vi med hjälp av en if-sats om $tal1 och $tal2 har samma värden, vilket dem har i detta fallet. Resultatet blir ”10 och 10 är samma värden”. Som ni också kan se så använder vi Comparasin operators när vi kontrollerar variablerna.


else

Med en else-sats kan vi faktiskt bygga vidare på exempel 9 där $tal1 och $tal2 har samma värde, men om dem inte hade haft det hade ingenting skrivits ut. Så i det kommande exemplet bygger vi vidare på exempel 9 och skriver ut ett felmeddelande om $tal1 och $tal2 inte har samma värde.

Exempel 10 – else

<?php
$tal1 = 10;
$tal2 = 5;
 
if ($tal1 == $tal2){
 
	echo "$tal1 och $tal2 är samma värden";
}
else {
       echo "$tal1 och $tal2 är inte samma värden";
}
?>

Utskriften blir ”10 och 5 är inte samma värden”. Detta är på grund av att $tal1 (10) och $tal2 (5) inte är samma, vilket vi kontrollerade med hjälp av if-satsen. Om if-satsen inte blir sann, vilket i den inte blir i det här fallet, aktiveras else-satsen och skriver ut meddelandet.

while

En while-sats är en väldigt användbar loop-funktion. Man använder while när man vill att något ska göras i koden så länge while-satsen är sann, dvs så länge det man skriver inom () är sant. Ett exempel på hur while kan användas finner ni nedan.

Exempel 11 – while

<?php
 
$i = 1;
while ($i <= 10) {
    echo $i++;  
} 
?>

Resultatet av detta blir att ”12345678910” skrivs ut. Vad som händer är att loopen hela tiden skriver ut $i samt plusar på $i med 1 så länge det som står innanför ( ) är sant.

foreach

Foreach kan exempelvis användas när man arbetar med arrayer. En foreach-sats kan loopa ut innehållet i en array, en och en tills det inte finns någonting mer att loopa ut. Om vi tar exempel 5 från när vi gick igenom arrayer, kunde vi inte skriva ut innehållet i en array eftersom vi inte visste hur. I exempel nedan kommer jag visa dig hur.

Exempel 12 – foreach

<?php
 
$arr = array(1, 2, 3, 4);
foreach ($arr as $varde) {
    $varde = $varde * 2;
	echo $varde;
}
 
?>

Vad som händer här är att genom en loop tas det första värdet ifrån $arr och placerar det i variablen $varde. Därefter multipliceras $varde med 2 och skriver ut resultatet av multipliceringen. Därefter börjar loopen om igen och den läser in det andra värdet i arrayen och multiplicerar det med 2 och skriver ut resultatet. I ren text blir det 1*2, 2*2, 3*2, 4*2 och resultatet blir ”2468”.

Nästa del kommer handla om formulär

Advertisement

Kommentera