Posts Tagged ‘FRA-lagen’

Fler motståndare till FRA-lagen

juli 14th, 2008

Aftonbladet.se presenterar idag ytterligare tunga politikers motstånd till FRA-lagen. Det är Maria Leissner, Ola Ullsten, Bengt Westerberg, Camilla Lindberg, Maria Lundqvist-Brömster, Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström som ställer sig kritiska till FRA-lage och vädjar nu till regeringen att backa.

Det är intressant att se fler och fler politiker gå ut i media och säga att de är emot FRA-lagen eller FRA-lagen i sin nuvarande form. Frågan är bara om det är deras faktiska åsikt, eller om det är ett jippo för att hitta nya röster… jag vet inte. Vad jag vet är att man inte ska lita på politiker längre än vad man kan kasta dem

Nu börjar det klarna

juli 9th, 2008

Ett sista inlägg innan jag går och lägger mig…. Aftonbladet.se skrev precis något mycket intressant om FRA-lagen. Eftersom ca 80% av Rysslands nätverkstrafik går igenom Sverige, kommer FRA också lyssna på dem. Detta är ju extremt värdefullt för militären och andra intresseorgan. Man skriver också att den tyngsta anledningen till att man vill ha FRA-lagen är just möjligheten man får att lyssna på ryssarna. Nu vet man ju inte om något av detta är sant… det är ju aftonbladets ”källor” som menar detta. Hur som helst så verkar det logiskt och ”plausible”.

Datainspektionen ska granska FRA

juli 3rd, 2008

I september kommer Datainspektionen granska Försvarets radioanstalts insamling av personuppgifter och anledningen till detta är att det lämnats tre anonyma klagomål till Datainspektionen.

Spännande kommer det bli när de släpper sin utredningsrapport.

Läs mer här

FRA-lagen antogs av riksdagen

juni 18th, 2008

Nu är det kört… big brother ser dig! Resultatet av kvällens röstning blev 143 mot 138 och från och med den 1:a januari 2009 träder lagen i kraft.Ett bakslag för den personliga integriteten!!!

Lite kort fakta om FRA-lagen

 • Försvarets radioanstalt (FRA) får rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik, det vill säga internet och telefonledningar.
 • Signalspaning får ske för att kartlägga ”yttre hot” mot landet.
 • Spaning i kabel får bara ske när trafiken går över Sveriges gräns.
 • Signalspaning sker efter inriktningsbeslut från regeringen.
 • Spaningen sker genom sökbegrepp, till exempel organisationsnamn eller kodord.
 • Sökning på personer får bara ske om det är av ”synnerlig vikt”.
 • En ny ”domstolsliknande” nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord.
 • Spaningen är automatiserad och tillstånd ges för högst sex månader i taget.
 • Regeringen ska senast i höst meddela närmare föreskrifter om tillämpning av tillståndsgivningen.
 • Regeringen ska tillsätta en kommitté som ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.
 • Kommittén ska utse ett integritetsombud som ska närvara vid tillståndsprövning.
 • Ett integritetsskyddsråd inrättas inom FRA.
 • Datainspektionen får i uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv.
 • Lagen träder i kraft 1 januari 2009.

Det ska också sägas att det går att dölja sin information på ett flertal sätt. När det gäller epost så finns det något som heter PGP, internettrafik VPN eller TOR, samtal går att lösa genom att hålla sig till skype (ringa genom datorn), sms kan krypteras genom ett par olika företag… men jag är osäker på vilka.
Läs mer om FRA-beslutet på följande sidor
aftonbladet.se
idg.se
svd.se
kristianstadsbladet.se