Teknik Vs Ipred-lagen

december 2nd, 2008 by Kristoffer Leave a reply »

Regeringen ser ”illegal fildelning” som ett stort problem (efter mycket påtryck från alla håll och kanter). Regeringen väljer att utreda och undersöka problemet genom att skapa en kommitté som består av ”experter” i området.

Efter utredningen skickas en sammanfattning till myndigheter, organisationer, kommuner etc. för att ”fråga vad de tycker”. Regeringen tar sedan ställning till det man kom fram till och skapar en proposition som sedan skickas till riksdagen.

Riksdagsledarmöter lämnar förslag i form av motioner till riksdagen angående propositionen. Därefter skickas motioner och propositioner till kammaren, som skjuter upp sitt beslut och skickar allting vidare till utskottet.

Ledamöterna i ett utskott diskuterar och stämmer av de frågor som kommer upp i utskottet med sina partikamrater i riksdagen. Det gör de på möten med partiets riksdagsgrupp, partigruppen.

När ett utskott har lämnat sitt förslag till kammaren är det dags för alla riksdagens ledamöter att debattera och besluta om den nya lagen. Riksdagen skickar ett meddelande till regeringen om vad som beslutades.

Nu är det regeringen som ska se till att det blir som riksdagen beslutat. Till sin hjälp har regeringen ett regeringskansli, med olika departement, och cirka 380 olika statliga myndigheter och bolag.

Lagen går igenom och går ”live” vid ett bestämt datum och år.

Tekniken kontrar
Kalle, 14 år… gillar datorer med allt vad det innebär, utvecklar en mjukvara på sportlovet som döljer hans IP när han laddar ner och upp torrentfiler.

Kalle segrar…. politiker kliar sig i huvudet.

Länkar
Idg.se
idg.se
aftonbladet.se

Advertisement

1 comment

  1. OppfinnarJocke skriver:

    Notera att det (enl media) är *upphovsrättshavaren* som har rätt att begära ut uppgifter om IP-adresser. Detta är inte alltid (sällan, antagligen) samma som upphovsmannen. I en del fall är det inte ens säkert vem som äger upphovsrätten, tex är det inte klart att amerikanska filmer är upphovsrättsskyddade enl svensk lag (detta noterade åklagare Roswall i TBP-utredningen). Domstolar och IPS-er bör alltså begära *bevis* för att den som begär ut en IP-adress verkligen äger upphovsrätten till de verk det handlar om. Och får man ett kravbrev måste också det första man gör vara att begära såna bevis på upphovsrätten

Kommentera