Väldigt simpel miniräknare

mars 5th, 2008 by admin Leave a reply »

Fick frågan av en gammal kompis som precis börjat programmera i PHP hur man gör en miniräknare. Så jag visade honom… jag spelade in en film där jag steg för steg visar hur man på ett väldigt simpelt sätt kan göra detta. Detta är absolut ett nybörjar script, men för honom så var det ett bra sätt att förstå hur man skapar funktioner, samt hur man kan jobba med switch-satser, if-satser och formulär.

Jag vill varna för stavfel och gramatikfel… jag hade inget manus eller mall att gå efter. Jag bara skrev scriptet rakt upp och ner, så en del formuleringar och annat kan vara lite ”off”.

– Filmen är borttagen –

Här är koden

[php]
//Vi börjar med att skapa en funktion som kan räkna ut det vi vill att den ska
function calc($value1, $value2, $x){

//Vi vill sedan skapa en if-sats som kan kontrollera om de inskickade värdena är toma.
//Om dem är det så returnerar vi ett felmeddelande istället för summan av en uträkning.
//Vi börjar dock med att ta bort alla eventuella blanksteg (mellanslag)
$value1 = trim($value1);
$value2 = trim($value2);
if(empty($value1) || empty($value2) || empty($x)){
$sum = ”Du måste fulla i alla fält”;
}

//Om allt är OK i if-satsen ovan börjar vi uträkningarna, beroende på räknesättet.
else{
switch($x){
case ’+’: $sum = $value1+$value2; break;
case ’-’: $sum = $value1-$value2; break;
case ’*’: $sum = $value1*$value2; break;
case ’/’: $sum = $value1/$value2; break;
}
}
//Vi returnerar här $sum som innehåller antingen ett felmeddelande, eller summan av
//en uträkning
return $sum;
}

//Nu behöver vi en if-sats som kontrollerar när formuläret vi kommer skapa sist, skickas.
//Vi vill även skicka alla värden till funktionen calc så att vi får tillbaka summan av uträkningen
//Vi vill även skriva ut vad vi räknar ut, och vad summan blir… alternativt ett felmeddelande.
if(isset($_POST[’skicka’])){
$sum = calc($_POST[’tal1’], $_POST[’tal2’], $_POST[’x’]);
echo ”{$_POST[’tal1’]} {$_POST[’x’]} {$_POST[’tal2’]} = $sum”;
}

//Sista steget är att skapa själva formuläret som används för att skicka de värden vi vill räkna ut.
//Samt vilket räknesätt… Detta sker i ren HTML
?>

Tal 1: + * /Tal 2:

[/php]

Advertisement

Kommentera